Ration Card News: रेशन कार्ड धारकांना आता धान्या ऐवजी 9000 रुपये प्रती माणूस मिळणार

Ration Card Breaking News

मित्रांनो, रेशन कार्ड धारकांसाठी राज्य सरकार कडून महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे या नवीन निर्णयानुसार या पुढे रेशन कार्ड धारकांना …

Read more